【onix slot】Chất vấn vấn đề quá tải về hạ tầng, ùn tắc giao thông ở Thủ đô

thời gian:2023-12-08 22:54:01 nguồn:Game thủ la gì

Sáng 7/12,ấtvấnvấnđềquátảivềhạtầngùntắcgiaothôngởThủđôonix slot tiếp tục Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, theo chương trình kỳ họp đã được thông qua, HĐND thành phố dành thời gian một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vấn đề xã hội quan tâm và kết quả tổng hợp phiếu đề xuất vấn đề chất vấn, căn cứ các quy định và dự kiến chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã có văn bản và gửi phiếu xin ý kiến đến các vị đại biểu HĐND thành phố về dự kiến 2 nhóm vấn đề để quyết định chất vấn tại kỳ họp này.

Qua tổng hợp, đa số các ý kiến của các đại biểu HĐND TP Hà Nội đều tán thành, thống nhất cao lựa chọn 2 nhóm nội dung đang được cử tri và Nhân dân rất quan tâm. Cụ thể, HĐND thành phố tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND thành phố đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Căn cứ nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo các Ban HĐND thành phố định kỳ, thường xuyên rà soát, kiểm đếm, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nghị quyết, kết luận giám sát, chất vấn của HĐND thành phố.

Qua rà soát cho thấy, nhiều nội dung, vấn đề sau chất vấn, giám sát đã được UBND thành phố, các sở, ngành và các cơ quan liên quan thuộc thành phố tập trung triển khai, thực hiện và có những chuyển biến, kết quả cụ thể (như việc thúc đẩy và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền thành phố). Thực tiễn cho thấy việc thường xuyên rà soát, đôn đốc, tái chất vấn nội dung đã cam kết là rất hiệu quả.

Tuy nhiên, qua báo cáo của các Ban HĐND thành phố, ý kiến của các vị đại biểu và tổng hợp kiến nghị của cử tri, một số nội dung, vấn đề đã được HĐND thành phố quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn đã đến thời hạn giải quyết nhưng thực hiện còn chậm, chưa hiệu quả, cần được tái chất vấn để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình và có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để sớm giải quyết dứt điểm.

Tiếp đó, HĐND thành phố chất vấn về nhóm vấn đề lĩnh vực giao thông đô thị. Trên cơ sở kết quả giám sát và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học cho thấy, trong thời gian qua, lĩnh vực giao thông đô thị được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo, đã có những kết quả và chuyển biến.

Tuy nhiên, còn các tồn tại, bất cập, vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác quản lý giao thông đô thị dẫn tới tình trạng quá tải về hạ tầng, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến trật tự giao thông đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

"Đây là những vấn đề quan trọng, cấp thiết, thách thức đặt ra trong quá trình phát triển của thành phố, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của cử tri, Nhân dân và đang được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Bí thư Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Vấn đề này cần được HĐND thành phố chất vấn để xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới",ông Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu khi đặt câu hỏi cần ngắn gọn, đúng đối tượng; tập trung vào những vấn đề cần quan tâm, đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung đã được chủ tọa thông qua.

Đối với người trả lời chất vấn phải trả lời đúng nội dung, đúng trọng tâm, thẳng vào những nội dung được hỏi, giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm, nhất là những nội dung chưa hoàn thành, chưa đảm bảo tiến độ, từ đó cam kết các giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm các công việc trong thời gian tới. Thời gian trả lời tối đa là 3 phút cho một vấn đề theo tinh thần "hỏi nhanh, đáp gọn".

“Với phương châm tiếp tục đổi mới, thiết thực để phiên chất vấn của HĐND thành phố đạt hiệu quả và thuận tiện cho việc trả lời chất vấn của các vị đại biểu và sự theo dõi của cử tri, của Nhân dân, đối với một số nhóm vấn đề chất vấn, chủ tọa sẽ mời các thành viên UBND thành phố phụ trách các lĩnh vực liên quan để chuẩn bị nội dung và trả lời chất vấn của các đại biểu”,ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Nội dung được đề xuất