Yêu cầu Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả không làm ảnh hưởng vịnh Bái Tử Long

thời gian:2023-11-22 18:11:28 nguồn:Game thủ la gì

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cấp phép cho Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (phường Cẩm Thịnh,êucầuNhàmáynhiệtđiệnCẩmPhảkhônglàmảnhhưởngvịnhBáiTử TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả với tổng diện tích 88,7ha, sản xuất điện có công suất thiết kế 600MW, bao gồm 2 tổ máy công suất 300 MW/tổ máy.

Giấy phép yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện thu gom, xử lý nước thải phát sinh, bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi tái sử dụng. Bảo đảm không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Doanh nghiệp không được phép xả nước thải sau khi xử lý từ nguồn phát sinh nước thải ra môi trường.

Yêu cầu Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả không làm ảnh hưởng vịnh Bái Tử Long - 1

Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả (Ảnh: Năng Lượng).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt lưu ý đến nguồn phát sinh nước thải từ các công đoạn làm mát (gián tiếp) nước tuần hoàn kín, bơm chân không, nước làm mát tro đáy phát sinh nước làm mát (có sử dụng Clorine) và từ nguồn bình ngưng tuabin phát sinh nước làm mát (có sử dụng Clorine).

Hai nguồn phát sinh nước thải này được thu gom vào 2 hệ thống cống bê tông kín sau đó xả vào kênh hở thải nước làm mát dài khoảng 650m trước khi thải ra vịnh Bái Tử Long.

"Vận hành hệ thống lấy nước làm mát và xả nước sau khi làm mát đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến hệ thủy sinh, chất lượng nước vịnh Bái Tử Long", giấy phép nêu rõ.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV phải định kỳ tiến hành bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị của lò hơi, các hệ thống xử lý bụi, khí thải, khu vực băng tải than, khu vực kho than và các khu vực phụ trợ khác để giảm thiểu phát tán bụi ra ngoài môi trường.

Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra chế độ vận hành của các công trình, thiết bị để nhanh chóng phát hiện sự cố bất thường và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Yêu cầu Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả không làm ảnh hưởng vịnh Bái Tử Long - 2

Vịnh Bái Tử Long (Ảnh: An Nhiên).

Doanh nghiệp phải khẩn trương lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (có camera theo dõi) theo đúng quy định của pháp luật; kết nối, truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, chậm nhất tới ngày 31/12/2024.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép. Thời hạn của giấy phép môi trường nêu trên là 7 năm, tới tháng 11/2030.

Nội dung được đề xuất