【tư vấn xe buýt】Chủ tịch tỉnh Ninh Bình có số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

thời gian:2023-12-09 02:14:37 nguồn:Game thủ la gì

Từ ngày 6-8/12,ủtịchtỉnhNinhBìnhcósốphiếutínnhiệmcaotuyệtđốtư vấn xe buýt HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức kỳ họp thứ 17, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Ninh Bình tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội "về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình có số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối - 1

Các đại biểu tham gia kỳ họp thứ 17, khóa XV, HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Thanh Bình).

Sau khi rà soát, đối chiếu theo quy định (Khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/QH15), có 6 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Ninh Bình bầu không lấy phiếu tín nhiệm và có 24 người được lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh.

Trong 24 người được lấy phiếu tín nhiệm, khối HĐND tỉnh là 4 người, khối UBND tỉnh là 20 người.

Các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu là 46/49 đại biểu HĐND tỉnh. 

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình có số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối - 2

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình có số phiếu tín nhiệm cao đạt 100% (Ảnh: Thanh Bình).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố tại phiên họp. Theo đó, tất cả 24 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu "tín nhiệm cao" đạt từ 38 phiếu trở lên.

Ở khối UBND tỉnh, người có số phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất là ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, với 46 phiếu "tín nhiệm cao" (chiếm 100% tổng số phiếu thu về). Đây cũng là đại biểu duy nhất có số phiếu "tín nhiệm cao" đạt tỷ lệ tuyệt đối.

Ở khối HĐND tỉnh, ông Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất với 2 phiếu, 3 phiếu tín nhiệm và 41 phiếu tín nhiệm cao. Bà Lê Thu Hà, Trưởng Ban Văn hóa - Xã  hội có số phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất với 42 phiếu, 3 phiếu "tín nhiệm" và 1 phiếu "tín nhiệm thấp".

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình có số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối - 3

Ông Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất với 2 phiếu (Ảnh: Thanh Bình).

Sau khi kết quả được công bố, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung được đề xuất